Απολύμανση σε Μουσεία ανατολικής Αττικής

Απολύμανση σε Μουσεία ανατολικής Αττικής

Απολύμανση σε Μουσεία

Απολύμανση σε Μουσεία

Στα μουσεία της ανατολικής αττικής έγιναν προληπτικές εφαρμογές απεντόμωσης – μυοκτονίας !!!!Συγκεκριμένα ψεκασμός μέσω ψεκαστήρα χαμηλής πιέσεως για έρποντα και ιπτάμενα έντομα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (φρεάτια,αποθήκες…..)και εφαρμογή GEL για την καταπολέμηση της μικρής κατσαρίδας (BLATELLA GERMANICA). Eπίσης , τοποθετήθηκαν προληπτικά δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας για την εξολόθρευση των ποντικιών και των αρουραίων.Επιπλέον, σε κάθε εφαρμογή χορηγήθηκε και η κατάλληλη βεβαίωση διαχείρισης παρασίτων (πιστοποιητικό) με τον τύπο του βιοκτόνου , την δοσολογία,τον αριθμό έγκρισης και το αντίδοτο του.